[1] Lin Jiao, Mueller J P Balthasar, Wang Qian, et al. Polarization-controlled tunable directional coupling of surface plasmon polaritons[J]. Science, 2013, 340:331-334.
[2] Chen Jiannong, Zhu Linwei, Wang Feifei, et al. An integrated multistage nanofocusing system[J]. Plasmonics, 2013, 8:1559-1565.
[3] Lee Seung-Yeol, Yun Hansik, Lee Yohan, et al. Switchable surface plasmon dichroic splitter modulated by optical polarization[J]. Laser Photonics Rev, 2014, 8(5):777-784.
[4] Yang Jing, Xiao Xiao, Hu Chuang, et al. Broadband surface plasmon polariton directional coupling via asymmetric optical slot nanoantenna pair[J]. Nano Lett, 2014, 14:704-709.
[5] Wang Zhuoxian, Wei Hong, Pan Deng, et al. Controlling the radiation direction of propagating surface plasmons on silver nanowires[J]. Laser Photonics Rev, 2014, 10:1-6.
[6] Dionne J A, Sweatlock L A, Atwater H A, et al. Plasmon slot waveguides:towards chip-scale propagation with subwavelength-scale localization[J]. Phys Rev B, 2006, 73:035407.
[7] Li Lin, Li Tao, Wang Shuming, et al. Broad band focusing and demultiplexing of in-plane propagating surface plasmons[J]. Nano Lett, 2011, 11:4357-4361.
[8] Wang Yulin, Li Tao, Wang Lei, et al. Plasmonic switch based on composite interference in metallic strip waveguides[J]. Laser Photonics Rev, 2014, 8(4):47-51.
[9] Wei Hong, Wang Zhuoxian, Tian Xiaorui, et al. Cascaded logic gates in nanophotonic plasmon networks[J]. Nature Communications, 2011, 10:1038.
[10] Fu Yulan, Hu Xiaoyong, Lu Cuicui, et al. All-optical logic gates based on nanoscale plasmonic slot waveguides[J]. Nano Lett, 2012, 12:5784-5790.
[11] Takuo Tanemura, Balram Krishna C, Dany-Sebastien Ly-Gagnon, et al. Multiple-wavelength focusing of surface plasmons with a nonperiodic nanoslit coupler[J]. Nano Lett, 2011, 11:2693-2698.