Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Research progress and prospects of suppressing atmospheric turbulence with optical pin beams (cover paper·invited)
Liu Chao, Wang Rong, Lan Bin, Li Xueying, Zhang Kaihe, Dai Tianjun, Zhang You
2024, 53(5): 20240098. DOI: 10.3788/IRLA20240098
Abstract FullText HTML PDF
Application of adaptive optics in super-resolution microscopic imaging techniques (inner cover paper·invited)
Wang Yunpeng, Yan Jing, Hao Xiang
2024, 53(5): 20240011. DOI: 10.3788/IRLA20240011
Abstract FullText HTML PDF
1 µm/1.5 µm high-repetition-rate femtosecond fiber laser based on non-reciprocal phase shifter
Liu Yangmei, Hou Yuezhang, Luo Ting, Zhou Yuanzhu, Sun Yuqi, Li Zhili, Wang Tianshu, Pan Xinjian
2024, 53(5): 20230703. DOI: 10.3788/IRLA20230703
Abstract FullText HTML PDF
Optical and thermal simulation design of tapered waveguide for high-power pulsed quantum cascade laser
Zhang Chengcheng, Zhang Dongliang, Wang Rui, Luo Mingxin, Lin Qinghua, Zheng Xiantong, Zhu Lianqing, Wang Weiping
2024, 53(5): 20240015. DOI: 10.3788/IRLA20240015
Abstract FullText HTML PDF
Design of 1×16 phase-locked array of quantum cascade laser in mid-infrared band
Wang Rui, Zhang Dongliang, Zhang Chengcheng, Lin Qinghua, Luo Mingxin, Zheng Xiantong, Zhu Lianqing
2024, 53(5): 20240014. DOI: 10.3788/IRLA20240014
Abstract FullText HTML PDF
900 nm wavelength laser based on KTiOPO4 optical parametric oscillation
Zhou Quan, Zhao Xinqiang, Kong Hui, Bian Jintian, Xu Haiping, Shu Han, Zou Jierui, Xie Yuntao
2024, 53(5): 20240060. DOI: 10.3788/IRLA20240060
Abstract FullText HTML PDF
Ultrafast pulses Serrodyne nonlinear broadening and frequency shift in molecular alignment system
Liu Dawei, Yang Guang, Luo Daijun, Dana· Jiashaner, Fan Guangyu, Liu Yi
2024, 53(5): 20240046. DOI: 10.3788/IRLA20240046
Abstract FullText HTML PDF
Dewar packaging technology of large-aperture 2 k×2 k infrared detector for cryogenic optics
Zhu Haiyong, Zeng Zhijiang, Sun Wen, Zhao Zhenli, Fan Guangyu, Ji Peng, Zhang Qi, Zhuang Fulong, Li Xue
2024, 53(5): 20230634. DOI: 10.3788/IRLA20230634
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive-gain infrared focal plane array readout circuit with anti-fold CDS
Wu Shuang, Zhang Jianyi, Chen Honglei, Ding Ruijun
2024, 53(5): 20230688. DOI: 10.3788/IRLA20230688
Abstract FullText HTML PDF
Automated interferometry test of high-cleanliness ultra-smooth aspherical surfaces
Li Ling, Zhang Jiafu, Tao Xin, Yu Zongwei, Li Mengxu, Wang Renyuan, Chen Xi, Cui Chengguang, Wang Xiangdong
2024, 53(5): 20240059. DOI: 10.3788/IRLA20240059
Abstract FullText HTML PDF
Research on decoupling method for six-degree-of-freedom displacement measurement based on PSD
Fu Wenjiang, Lu Zengxiong, Wu Xiaobin, Huang Yufeng, Gao Bin, Chen Xuetong
2024, 53(5): 20240061. DOI: 10.3788/IRLA20240061
Abstract FullText HTML PDF
Feature adaptive scanning path generation method for complex surfaces
Lin Xuezhu, Wang Tingxuan, Guo Lili, Li Lijuan
2024, 53(5): 20240009. DOI: 10.3788/IRLA20240009
Abstract FullText HTML PDF
Linear active disturbance rejector controller design for optoelectronic stabilized platform considering transfer function zeros
Zhai Fangchao, Zeng Qinghua, Zhang Yuejie, Wang Helong, Li Jie
2024, 53(5): 20240030. DOI: 10.3788/IRLA20240030
Abstract FullText HTML PDF
Fiber Raman gain spectrum measurement over broad frequency shift range
Zhang Yang, He Junhong, Ke Yanzhao, Guo Yidong, Liang Junrui, Ma Xiaoya, Ye Jun, Xu Jiangming, Leng Jinyong, Zhou Pu
2024, 53(5): 20240041. DOI: 10.3788/IRLA20240041
Abstract FullText HTML PDF
Application of atmospheric multi-parameter lidar in safety, environmental protection and carbon dioxide monitoring in chemical industrial parks
Xia Qiuwei, Zhang Zhen, Yu Saifen, Xia Haiyun, Pan Fanfeng
2024, 53(5): 20240068. DOI: 10.3788/IRLA20240068
Abstract FullText HTML PDF
Research on the method of extracting atmospheric boundary layer height based on wavelet multiscale analysis
Li Meng, Li Jiaxin, Guo Xinqian, Wu Decheng, Liu Suyue
2024, 53(5): 20230677. DOI: 10.3788/IRLA20230677
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the laser beam wander characteristics of fold path propagation under deep turbulence condition
Li Xinmiao, Mei Haiping, Zhang Junxin, Li Yanling, Deng Hanling, Tao Zhiwei
2024, 53(5): 20230719. DOI: 10.3788/IRLA20230719
Abstract FullText HTML PDF
Tunnel damage detection based on finite element simulation and optical fiber sensing
Chang Tianying, Chen Xing, Yu Miao, Cui Hongliang
2024, 53(5): 20230712. DOI: 10.3788/IRLA20230712
Abstract FullText HTML PDF
Real-time peak detection system for multi-wavelength optical signals based on multi-window recognition
Zhang Kang, Jiang Haiming, Xie Kang
2024, 53(5): 20240042. DOI: 10.3788/IRLA20240042
Abstract FullText HTML PDF
Alignment method of intermediate image plane imperfect imaging near-infrared catadioptric system
Chen Taixi, Wang Jinxin, Huang He, Zhang Binzhi, Li Xin, Qiu Minyan, Zhang Xin
2024, 53(5): 20240089. DOI: 10.3788/IRLA20240089
Abstract FullText HTML PDF
Deep learning-based infrared imaging degradation model identification and super-resolution reconstruction
Cao Junfeng, Ding Qinghai, Zou Depeng, Qin Hengjia, Luo Haibo
2024, 53(5): 20240049. DOI: 10.3788/IRLA20240049
Abstract FullText HTML PDF
Attention-guided multi-scale infrared real-time detection of pedestrian and vehicle
Zhang Yinhui, Ji Kai, He Zifen, Chen Guangchen
2024, 53(5): 20240063. DOI: 10.3788/IRLA20240063
Abstract FullText HTML PDF
Aircraft localization method based on hierarchical rotation matching of infrared images
Li Qingge, Yang Xiaogang, Lu Ruitao, Fan Jiwei, Tang Bin, Zhang Zhenyu, Wang Siyu, Su Shuang
2024, 53(5): 20240086. DOI: 10.3788/IRLA20240086
Abstract FullText HTML PDF
Multi-modal-fusion-based 3D semantic segmentation algorithm
Chao Qi, Zhao Yandong, Liu Shengbo
2024, 53(5): 20240026. DOI: 10.3788/IRLA20240026
Abstract FullText HTML PDF
All-fiber Raman oscillator with 1.8 kW output power
Fan Chenchen, Fu Min, Hao Xiulu, Huang Shanmin, Li Yang, Chen Zilun, Leng Jinyong, Yao Tianfu, Zhou Pu
2024, 53(5): 20240031. DOI: 10.3788/IRLA20240031
Abstract FullText HTML PDF

NewsMore

  Special IssueMore

   DownloadMore

    Main ColumnMore

     LinksMore